Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de gegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen onderstaande gegevens verwerken:

Doelen

Deze persoonsgegevens worden voor een aantal doelen verzameld en verwerkt. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Axioma stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle relaties van Axioma Communicatie.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Axioma via de website. In onze formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals bijv. je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht.
 3. Analytics
  De website van Axioma verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt door middel van Google Analytics en Google Search Console. Hiermee houden wij algemene bezoekgegevens bij zoals je IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses op het gebied van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar personen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

Ontvangers

De gegevens die Axioma ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Bij contact met Axioma Communicatie wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Nimbit Automatisering
  De e-mail van Axioma wordt gehost bij Nimbit. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Nimbit.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Axioma, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar welkom@axioma.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Axioma via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Axioma of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Axioma privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Axioma vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Axioma. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Axioma. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Axioma opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Axioma al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Axioma vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Axioma niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Axioma je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Gebruik maken van je rechten

Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een mail naar welkom@axioma.nl met je verzoek.

Plichten

Axioma verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Axioma via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Axioma de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Axioma met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Axioma behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Axioma dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Axioma te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Axioma Communicatie
Lt. Gen. Van Heutszlaan 4
3743 JN Baarn

T. +31 (0)35 548 8140
E. welkom@axioma.nl